Ustawodawstwo przeciwgruźlicze.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Ogromne wydatki, które pochłania walka z gruźlicą, jako klęską społeczną, wymagają dla zapewnienia największej skuteczności wysiłków państw i społeczeństw ustawowego unormowania akcji przeciwgruźliczej. Istniejące w różnych państwach ustawodawstwo przeciwgruźlicze sięga w życie niejednakowo głęboko. W wielu państwach ustawodawstwo przeciwgruźlicze opiera się na obowiązkowym zgłaszaniu każdego przypadku zachorowania na gruźlicę; zmiany mieszkania przez chorych na gruźlicę, zgłaszania zgonu chorego na gruźlicę. Przepis ten umożliwia roztoczenie nad chorym i jego otoczeniem opieki oraz zarządzenie środków zapobiegających dalszemu szerzeniu się zakażenia gruźliczego. W niektórych Państwach istnieje ustawowy przymus umieszczania chorych na gruźlicę w szpitalach, odosobnienia w szpitalach w osobnych oddziałach, zakaz nauczania dzieci chorych na gruźlicę w szkołach wspólnie z dziećmi zdrowymi oraz wychowywania cudzych dzieci i pełnienia zawodu mamki przez osoby chore na gruźlicę. Niektóre ustawodawstwa nakładają na rząd, samorządy i różne instytucje obowiązek udzielania zasiłków na budowę i utrzymanie zakładów dla chorych na gruźlicę oraz pokrywania kosztów leczenia. We Włoszech od r. 1929 istnieje ustawa o obowiązkowym powszechnym ubezpieczeniu na wypadek zachorowania na gruźlicę. Ustawa ta nie dotyczy jednak osób najwyżej uposażonych. Umożliwiła ona pokrycie całego kraju gęstą siecią poradni przeciwgruźliczych, sanatoriów górskich, morskich i nizinnych oraz                  sanatoriów-szpitali a także powołanie do życia kolonij pół-sanatoryjnych dla ozdrowieńców i niezdolnych do pracy. Każdy chory na gruźlicę wymagający leczenia na mocy tej ustawy nie tylko może, ale musi poddać się leczeniu w odpowiednim zakładzie leczniczym przez czas, którego wymaga choroba, przy tym bez żadnej dodatkowej opłaty. [hasła pokrewne: usg poznan, moringa herbata, olx nowa dęba ]

Tags: , ,

No Responses to “Ustawodawstwo przeciwgruźlicze.”

 1. Alpha Says:

  Ja tam swoje wiem

 2. Matylda Says:

  [..] Cytowany fragment: suplementy diety[...]

 3. Shadow Chaser Says:

  Co roku co innego pisza

 4. Witold Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: lekarz medycyny estetycznej[...]

 5. Anna Says:

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 6. Mr. Lucky Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: klinika weterynaryjna[...]

 7. Dawid Says:

  Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

Powiązane tematy z artykułem: moringa herbata olx nowa dęba usg poznan