Izolatoria przeciwgruźlicze.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Polski Komitet Przeciwgruźliczy polecał organizowanie izolatorów także w innych środowiskach radząc ze względów praktycznych tworzyć je przy jednej z istniejących instytucyj dla dzieci (np. przy stacji opieki, żłobku, szpitalu dziecięcym), które są wyposażone w urządzenia nadające się do potrzeb izolatorium (kuchnia mleczna, pralnia, opał, światło i inne) oraz w których są zatrudnione pielęgniarki wyszkolone. Jeżeli takiego izolatorium nie było, instrukcja Polskiego Związku Przeciwgruźliczego polecała przeprowadzać izolację w jeden z następujących sposobów: a) odosobnienie na oddziale położniczym, gdzie dziecko się urodziło; b) odosobnienie na oddziale dziecięcym szpitala w przeznaczonej wyłącznie na to separatce, urządzonej tak, by można było uniknąć groźnych dla noworodka zakażeń wewnątrzszpitalnych; chora matka dziecka nie karmiła, zdrowa, zaś przychodziła do szpitala dla karmienia dziecka 2-3 razy dziennie, a poza tym dziecko było dokarmiane sztucznie; c) odosobnienie przez umieszczenie dziecka ze zdrową matką w zdrowej rodzinie; d) odosobnienie we własnym mieszkaniu rodziny po usunięciu z niego osoby chorej na gruźlicę płuc na okres 4 tygodniowy po szczepieniu i po dokładnym odkażeniu mieszkania; niezbędny warunek – należyte pouczenie rodziny i częste jej odwiedzanie przez pielęgniarkę w celu kontroli. Prócz Warszawy izolatorium dla szczepionych dzieci miały od r. 1935 Lublin i Zakopane. Co do rewakcynacji, to instrukcja Polskiego Związku Przeciwgruźliczego polecała stosować ją od trzeciego roku życia i kwalifikowała do niej jedynie dzieci, u których odczyn Pirqueta, wykonany dwukrotnie w odstępach 2-3 tygodni, wypadł ujemnie. Rewakcynacje wykonywano trzema dawkami w odstępach 48-godzinnych, tak jak i pierwsze szczepienie. Rozwijała się również akcja kolonii i półkolonii, a także ogrodów miejskich do zabaw i gier ruchowych dla dziatwy, których wzorem był Park Jordanowski w Krakowie. Ogrody jordanowskie powstawały nie tylko w miastach, ale także w zdrojowiskach, które przez to przyczyniały się do wzmocnienia sił żywotnych i hartowania dziatwy. Ogród taki między innymi powstał w r. 1932 w Ciechocinku. [podobne: stomatologia mikroskopowa łódź, odbudowa zęba koszt, test na nietolerancję pokarmową z krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Izolatoria przeciwgruźlicze.”

  1. High Kingdom Warrior Says:

    Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu

  2. Antoni Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: mezoterapia łódź[...]

  3. Zero Charisma Says:

    możliwość badań klinicznych z Pratia

Powiązane tematy z artykułem: odbudowa zęba koszt stomatologia mikroskopowa łódź test na nietolerancję pokarmową z krwi