Rosnące bóle na korzyść Hospicjum Medicare cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Takie podejście zapewniłoby większą ciągłość opieki i byłoby spójne z szerszym celem reorientacji Medicare w kierunku zapewnienia elastycznej, skoncentrowanej na pacjencie opieki opartej na potrzebach pacjentów, a nie na wąskiej i potencjalnie nieskutecznej polityce kwalifikowalności i płatności. Pomimo potencjalnych korzyści, hospicja hospicyjna w ramach zintegrowanego podejścia do płatności wiąże się z ryzykiem, które należałoby monitorować.5 Kamieniem węgielnym hospicjum jest interdyscyplinarny, oparty na współpracy zespół wsparcia medycznego i niemedycznego, a beneficjenci muszą nadal mieć dostęp do tych wyspecjalizowanych specjalistów. usługi i dostawcy. Byłoby pyrrusowym zwycięstwem, gdyby większa skuteczność w opiece na koniec życia została osiągnięta kosztem potrzebnej opieki nad pacjentem. W związku z tym ostateczny werdykt dotyczący integracji hospicjum z szerszym systemem opieki zdrowotnej będzie uzależniony od jakości opieki po zakończeniu życia, jaką otrzymują pacjenci.
Przez ostatnie 30 lat, zasiłek na hospicjum Medicare oferował beneficjentom istotną alternatywę dla tradycyjnej opieki na koniec życia, znacznie poprawiając ich umierające doświadczenie. Chociaż ostatnia polityka coraz bardziej koncentruje się na zapewnieniu właściwego stosowania, decydenci i dostawcy powinni również skupić się na szerszym celu, jakim jest dalsze włączenie opieki hospicyjnej i paliatywnej w ciągłość usług. Jeśli takie wysiłki się powiedzie, hospicjum będzie w ostateczności postrzegane nie jako ucieczka od tradycyjnej opieki pod koniec życia, a bardziej jako centralny element opieki o wysokiej jakości.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Author Affiliations
Z Departamentu Polityki Opieki Zdrowotnej, Harvard Medical School, Boston.

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Meier DE. Zwiększony dostęp do opieki paliatywnej i usług hospicyjnych: możliwości poprawy wartości w opiece zdrowotnej. Milbank Q 2011; 89: 343-380
Crossref Web of Science Medline
2. Waldman P. Wspomagany przez bonusy polecające, boom w hospicjum. Washington Post. 17 grudnia 2011 r.

3. Groninger H. Ciężko chora pacjentka zmaga się z ponurymi skutkami przeżycia kwalifikacji do świadczeń hospicyjnych. Health Aff (Millwood) 2012; 31: 452-455
Crossref Web of Science Medline
4. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, et al. Wczesna opieka paliatywna u pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc. N Engl J Med 2010; 363: 733-742
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
5. Byock I. Hospicjum i opieka paliatywna: rozstanie dróg czy droga do przyszłości. J Palliat Med 1998; 1: 165-176
Crossref Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (4)
Zamknij Cytowanie artykułów
[więcej w: stomatologia mikroskopowa łódź, rodzinne rewolucje cda, leczenie za granicą bez ekuz ]

Tags: , ,

No Responses to “Rosnące bóle na korzyść Hospicjum Medicare cd”

 1. Lilianna Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: spalacz tłuszczu[...]

 2. Milena Says:

  O zastrzykach nawet nie myślę

 3. Chocolate Thunder Says:

  [..] Cytowany fragment: kurs makijażu permanentnego[...]

 4. Maksymilian Says:

  wyniki usg wykazały na lewym płacie

Powiązane tematy z artykułem: leczenie za granicą bez ekuz rodzinne rewolucje cda stomatologia mikroskopowa łódź