Rosnące bóle na korzyść Hospicjum Medicare

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Od 30 lat zasiłek na hospicjum Medicare odegrał kluczową rolę w kształtowaniu opieki na zakończenie życia w Stanach Zjednoczonych. Zatwierdzony przez Ustawę o podatku akcyzowym i odpowiedzialności fiskalnej z 1982 r., Świadczenie miało na celu poprawę umierania doświadczeń dla nieuleczalnie chorych beneficjantów oraz zmniejszenie intensywności i kosztów usług opieki zdrowotnej po zakończeniu życia. Po powolnym starcie hospicjum stało się integralną częścią Medicare, a prawie połowa wszystkich ludzi, którzy zginęli w czasie leczenia Medicare, teraz korzysta z zasiłku przed śmiercią. Beneficjenci Medicare kwalifikują się do hospicjum, gdy lekarze poświadczą, że ich prognozy sugerują, że mają 6 miesięcy lub mniej, aby żyć i kiedy zgodzą się zrezygnować z terapii leczniczych. Świadczenie obejmuje szeroki wachlarz usług paliatywnych i pomocniczych, a agencje hospicyjne pobierają dietę dzienną (średnio 151 USD), aby zarządzać wszelką opieką związaną z końcowymi warunkami pacjentów. Nie ma ograniczenia na czas trwania świadczenia, pod warunkiem, że lekarze poświadczą, że osoby rejestrujące nadal spełniają kryteria kwalifikacyjne. Medicare jednak egzekwuje ogólny limit dla agencji, skutecznie ograniczając całkowitą kwotę, jaką mogą otrzymać (około 24,500 $ na beneficjenta w 2011 r.).
Na wielu kontach opieka hospicyjna Medicare odniosła ogromny sukces. Od początkowego skupienia się na seniorkach mieszkających w społecznościach z rakiem, hospicjum rozszerzyło się, oferując dostęp do znacznie szerszego zakresu Amerykanów pod koniec życia. Chociaż dane na temat opłacalności są różne, wydaje się, że hospicjum przynosi korzyści odbiorcom, w tym mniejszą liczbę hospitalizacji, większą uwagę na potrzeby emocjonalne i duchowe, lepsze zarządzanie bólem oraz większe zadowolenie pacjentów i rodziny.
Zasiłek Hospicjum Medicare, 1990-2010. W miarę wzrostu hospicjum wiele się zmieniło pod względem liczby obsługiwanych populacji i opieki, jaką otrzymują (patrz tabela). W 1990 r. 16% osób hospitalizowanych w hospicjum Medicare miało diagnozy niezwiązane z rakiem; dzisiaj, ponad dwie trzecie, w warunkach od zaawansowanej choroby płuc do niewydolności serca po demencję. Kierując się niewielką liczbą zarejestrowanych pacjentów z bardzo długimi pobytami hospicyjnymi, średnia długość ich stosowania znacznie wzrosła – z 54 do 86 dni w ciągu ostatniej dekady. Natomiast mediana czasu użytkowania zmieniła się niewiele, od 17 dni w 2000 r. Do 18 dni w 2010 r. – liczba odzwierciedlająca fakt, że spora liczba beneficjentów zapisuje się do hospicjum zaledwie na kilka dni przed śmiercią. Rynek świadczący usługi opieki hospicyjnej zmienił się znacznie w ciągu ostatnich 30 lat, przechodząc ze stosunkowo małej bazy lokalnie zarządzanych agencji non-profit na większy rynek, na którym niewielka większość agencji, z których część ma krajową obecność, jest obsługiwana dla celów zarobkowych.
Ze względu na zwiększone korzystanie z opieki hospicyjnej i dłuższy czas pobytu, wydatki Medicare na takie usługi wzrosły ponad czterokrotnie w ciągu ostatniej dekady do obecnego poziomu 13 miliardów dolarów. Poza kontrolą, która nieuchronnie towarzyszy wzrostowi wydatków rządowych, politycy zwracają szczególną uwagę na pojawienie się silnego, dochodowego sektora hospicyjnego i zwiększone wykorzystanie przez mieszkańców domów opieki, podnosząc pytania o stopień, w jakim niektóre agencje agresywnie atakują bardziej dochodowych pacjentów. 2 Z drugiej strony istnieją również ciągłe wyzwania, przed którymi pacjenci albo zapisują się zbyt późno, aby skorzystać z hospicjum, albo muszą zwolnić się z powodu niepewności prognostycznej, lub obaw agencji o przekroczenie łącznej liczby 3 .
Pomimo zmian opisanych powyżej, zasiłek na hospicjum nieznacznie się zmienił od samego początku, a zasady kwalifikowalności i płatności, które na ogół przyjmują jednolite podejście dla wszystkich użytkowników
[patrz też: mucosolvan inhalacje ulotka, usg poznan, mucosolvan inhalacje ulotka do włosów ]

Tags: , ,

No Responses to “Rosnące bóle na korzyść Hospicjum Medicare”

 1. Kitchen Says:

  brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

 2. Andrzej Says:

  [..] Cytowany fragment: wątroba[...]

 3. Breadmaker Says:

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

 4. Wanda Says:

  [..] Cytowany fragment: kliniki niepłodności[...]

 5. Spider Fuji Says:

  Nie podoba mi sie to co sie dowiedzialem

Powiązane tematy z artykułem: kamagra opis mucosolvan inhalacje ulotka usg poznan