Sąd Najwyższy i Przyszłość Medicaid ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

W niniejszej sprawie Trybunał uznał jednak, że taka odpowiedź była niedopuszczalna. Wycofanie finansowania programu stanowiłoby niekonstytucyjny przymus, biorąc pod uwagę rozmiar programu i charakter rozszerzenia. Średnio Medicaid stanowi ponad 20% całkowitych budżetów państwowych i stanowi największe pojedyncze źródło federalnego finansowania dla państw. Ponadto, powiedział Roberts, ekspansja Medicaid ACA zmieniła fundamentalnie Medicaid. Medicaid, jak twierdził, nie jest już programem opieki nad najbardziej potrzebującymi pośród nas, ale raczej elementem kompleksowego narodowego planu zapewnienia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Kongres nie mógł konstytucyjnie zmusić państw do wdrożenia nowego programu pod groźba utraty istniejącego finansowania programu. Po uznaniu ekspansji Medicaid za niekonstytucyjną, Trybunał nie zaatakował ekspansji, jak tego chcieli dysydenci. Zamiast tego po prostu uniemożliwiło HHS wymuszenie ekspansji jako mandatu. Praktycznym efektem jest przekształcenie go w opcję, choć prawo pozostaje w książkach bez zmian. Jednocześnie Trybunał wyjaśnił, że Kongres ma prawo określić warunki, w jakich państwa mogą otrzymać nowe finansowanie ekspansji.
Decyzja Trybunału rodzi trzy kluczowe pytania. Po pierwsze, jaki wpływ mają reformy Medicaidów ACA. ACA wprowadza wiele zmian w programie Medicaid. W szczególności ustawa zawiera przepis o utrzymaniu wysiłku zakazujący państwom wycofywania ubezpieczenia Medicaid, dopóki ich giełdy ubezpieczeń zdrowotnych nie będą działać. Wymaga również innych zmian w zasięgu i rejestracji. Państwa zakwestionowały reformy ACA poza rozszerzeniem kwalifikowalności, w tym wymogu utrzymywania wysiłku.3 Ale opinia Roberta skupia się wyłącznie na grupie ekspansji, nigdy nie wspominając o innych reformach; przypuszczalnie Trybunał uznał je za część istniejącego programu, z zastrzeżeniem normalnego narzędzia egzekwowania prawa w odniesieniu do obowiązkowych przepisów. List 10 lipca sekretarza HHS, Kathleen Sebelius, wyjaśnia, że tam, gdzie chodzi o Medicaid, orzeczenie Roberta ogranicza się do nowo kwalifikujących się osób dorosłych.
Po drugie, jak daleko posuwa się doktryna nowego przymusu Trybunału. Rząd federalny warunkuje udział w wielu programach współpracy w zakresie przestrzegania przez państwo wymogów federalnych. Te wspólne wysiłki obejmują nie tylko programy opieki zdrowotnej i społecznej, ale również edukację, ochronę środowiska, prawa obywatelskie i programy transportowe. Czy wszyscy są zagrożeni sporem. Czy państwa otrzymały już prawo do zachowania status quo. Roberts wydawał się szczególnie skupiony na tym, że rozszerzenie Medicaid zmienia program w rodzaj , a nie tylko stopień i rozmiar Medicaid. Jak duży jest duży. Czy program federalny może być zbyt duży, aby go zmienić. A kiedy program zmienia się w naturze, a nie w stopniu. Trudno jest znaleźć zasady ograniczające gospodarstwo Trybunału.
Wreszcie, w jaki sposób państwa zareagują. Kilku republikańskich gubernatorów pokazało swoją nieugiętą odmowę rozszerzenia swoich programów Medicaid. Jednak ekspansjom Medicaid towarzyszy 100% finansowanie federalne przez pierwsze 3 lata, zmniejszając do 90% do roku 2020. ACA nie oferuje żadnych innych środków na pokrycie osób dorosłych o dochodach poniżej 100% poziomu ubóstwa
[podobne: olejowanie włosów, stomatologia mikroskopowa łódź, rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena ]

Tags: ,

No Responses to “Sąd Najwyższy i Przyszłość Medicaid ad”

  1. Jagoda Says:

    Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

  2. The Happy Jock Says:

    Article marked with the noticed of: leki[...]

  3. Married Man Says:

    Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

Powiązane tematy z artykułem: rezonans magnetyczny głowy z kontrastem cena stomatologia mikroskopowa łódź