Poradnie przeciwgruźlicze.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Sprawa osiedli dla chorych na gruźlicę płuc była u nas nie aktualna. Łóżek szpitalnych dla chorych na gruźlicę mieliśmy w dniu 1.I. 1937 w 220 szpitalach 3.588 i w 2 szpitalach-sanatoriach 161. Ogółem łóżek dla chorych na gruźlicę w szpitalach, szpitalach-sanatoriach, sanatoriach i prewentoriach w dniu 1. 1. 1937 mieliśmy 11.099, zatem na 10.000 mieszkańców przypadało mniej więcej 3,24 łóżka. Zaniedbanie nasze pod tym względem było bardzo wyraźne, skoro w zwalczaniu gruźlicy wymaga się na 1000 ludności jednego łóżka dla chorych na gruźlicę. Ponieważ ludność Polski wynosiła w dniu 1 stycznia 1937 r. 34.200.000, przeto według tego obliczenia musielibyśmy mieć 34.200 łóżek dla samych tylko chorych na gruźlicę. Poradnie przeciwgruźlicze były utrzymywane przez Towarzystwa Przeciwgruźlicze przy współudziale samorządów i ubezpieczeń społecznych. W r. 1920 mieliśmy zaledwie 30 poradni, w r. 1936 – 458. Zaopatrzenie w poradnie w tym roku wahało, się zależnie od gęstości zaludnienia w granicach od 1. poradni na 155.000 mieszkańców (województwo łódzkie) do 1 poradni na 41.000. Średnio na 1 poradnię przypadało w całej Polsce w r. 1936 – 70.000 mieszkańców. Stosunek ten dowodzi, jak dużo mieliśmy jeszcze do zrobienia, skoro nawet w miastach jedna poradnia nie powinna mieć w swej opiece ponad 900 rodzin (L. Bernard). Według Stanisława Sielickiego w r. 1934 pod opieką poradni przeciwgruźliczych była w Polsce zaledwie 1/15 część chorych na gruźlicę, a i ta część nie była dostatecznie obsłużona. Rozmieszczenie poradni było bardzo nierównomierne. Najlepiej były w nie zaopatrzone województwa południowe, a następnie coraz gorzej – zachodnie, centralne i wschodnie. O potrzebie poradni świadczył już sam fakt, że pod ich opieką w r. 1936 było 323.107 osób, wśród których chorych na gruźlicę było 127.284 (39%), a ogólna liczba udzielonych porad wynosiła 577.760, badań plwociny wykonano 60.738, rentgenowskich prześwietlań 148.257, zdjęć 12.649, odczynów tuberkulinowych 41.906, odczynów Biernackiego 55.074, innych badań (moczu, krwi itd.) 19.156. [podobne: odruch oksytocynowy, oddział detoksykacyjny, leczenie pijawkami cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Poradnie przeciwgruźlicze.”

 1. Julita Says:

  Article marked with the noticed of: odszkodowanie za śmierć[...]

 2. Cool Whip Says:

  6 lat temu miałem nowotwór jądra

 3. Florian Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do olejek palmowy[...]

 4. Andrzej Says:

  najgorsze są skurcze jelit

Powiązane tematy z artykułem: leczenie pijawkami cena oddział detoksykacyjny odruch oksytocynowy