Trwająca walka Medicare w celu zdefiniowania “Rozsądnej i niezbędnej” opieki ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Rząd argumentował, że rozsądna i niezbędna klauzula zapewniła wystarczającą władzę prawną dla tej polityki. Powód kontestował, że klauzula w pierwotnym statucie (cytowana powyżej) zmodyfikowała przedmioty i usługi , a nie wydatki , a zatem CMS mógł określić jedynie, czy lek był rozsądny i konieczny (wybór binarny); jeśli tak, to Medicare musi dokonać zwrotu zgodnie z ustawową formułą płatności (106% średniej ceny sprzedaży leku) .3 Sąd zgodził się z powoda. Sąd apelacyjny potwierdził tę decyzję, stwierdzając jednoznacznie, że szeroko zakrojona interpretacja rozsądnego i koniecznego przyjęcia przez sekretarza służby zdrowia i służby ludzkiej została jednoznacznie wykluczona4. Medicare wykorzystał także rozsądną i niezbędną klauzulę, aby wesprzeć politykę objęcia rozwojem dowodów (CED), w ramach której program zapewnia warunkowe ubezpieczenie technologii medycznych, zbierając dodatkowe dowody dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności. CMS wykorzystał oznaczenie CED w kilkunastu przypadkach dla technologii od wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów po emisyjną tomografię emisyjną.
Polityka CED okazała się trudna do wdrożenia, częściowo ze względu na koszty i złożoność gromadzenia danych. Jednakże uzależnienie programu od rozsądnych i koniecznych kryteriów również stanowi problem. Jako Tunis et al. zaobserwować, CMS zdefiniował rozsądny i konieczny w znaczeniu wystarczający dowód, aby stwierdzić, że przedmiot lub usługa poprawia wyniki zdrowotne. Ale jeśli celem decyzji CED jest wymaganie, aby taki odpowiedni dowód został wygenerowany, wówczas przedmiot lub usługa nie może być jeszcze uznana za uzasadnioną i konieczną w świetle ustawowej władzy.2 Medicare obecnie dokonuje przeglądu swojej polityki CED, a kwestie prawne związane z rozsądnymi i koniecznymi pozostają problemami.
To niefortunne, jeśli nie nieoczekiwane, że polityka Medicare próbuje wprowadzić decyzje oparte na dowodach. Ironią losu jest to, że CMS uruchamia oparte na wartościach programy zakupów dla dostawców, nie jest w stanie stosować zakupów opartych na wartościach dla technologii.5 Ponadto okoliczności zmuszają program do nieszczęśliwej rozmowy na temat technologii medycznej, ponieważ stara się rozwiązać problem fiskalny, podczas gdy udawanie, że koszty nie mają znaczenia
Przede wszystkim przy ustalaniu refundacji, Medicare powinno kierować się dostępnymi dowodami klinicznymi. Poza tą zasadą pomocne byłoby rozwiązanie prawne dotyczące rozsądnej i niezbędnej klauzuli. Ekspert prawny Jacqueline Fox argumentuje, że zmiana pierwotnego statutu, który zabrania płatności za wszelkie wydatki, które są nieuzasadnione i które są ponoszone w związku z przedmiotami i usługami , zapewni organowi CMS i prawomocności rozważenie kosztów otwarcie (ponieważ rozsądne byłoby wówczas zmodyfikowanie wydatków zamiast przedmioty i usługi) .5 Inną opcją jest dla Kongresu przepisanie rozsądnego i koniecznego języka pożyczek w klauzuli z ustawy o poprawie opieki zdrowotnej dla pacjentów i dostawców z 2008 r., która pozwala CMS, obejmując usługi prewencyjne, uwzględnić związek między przewidywaniami . wyniki i wydatki , a tym samym do rozważenia kosztów w decyzjach refundacyjnych dotyczących profilaktyki.
Wprowadzanie takich zmian będzie wyzwaniem w aktualnym klimacie politycznym, ale nagląca sytuacja – przewiduje się, że Medicare stanie się niewypłacalny w ciągu dekady – a rozmowy o budżecie na okres po wyborach stanowią otwarcie
[patrz też: kamagra opis, chirurg naczyniowy warszawa nfz, olejowanie włosów ]

Tags: ,

No Responses to “Trwająca walka Medicare w celu zdefiniowania “Rozsądnej i niezbędnej” opieki ad”

 1. Mad Rascal Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: borówka amerykańska[...]

 2. Toe Says:

  Zapisałam mamę i zobaczymy jak będzie

 3. Maciej Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kamica żłóciowa[...]

 4. Tan Stallion Says:

  takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

 5. Paweł Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do aloes[...]

 6. New Cycle Says:

  chyba przejdę się do trzeciego lekarza i zobaczymy co powie na ten temat

Powiązane tematy z artykułem: chirurg naczyniowy warszawa nfz kamagra opis