LECZENIE W GRUŹLICY PŁUC.

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Uległ poprawie sposób wyzyskiwania łóżek w sanatoriach. Gdy przed wojną łóżka sanatoryjne były dostępne tylko dla części ubezpieczonych i dla chorych płacących i nie było chorych leczonych na koszt państwa, po wojnie łóżka wyzyskuje się przede wszystkim dla świata pracy. Wtenczas, gdy w r. 1938 z leczenia sanatoryjnego korzystało 11.232 chorych, w r. 1948 korzystało już 49.250, więc przeszło 4-krotnie więcej, a w r. 1949 – 57.017. Wszystkie te zarządzenia spowodują niezawodnie poprawę w stanie zagruźliczenia na terenie Polski. Ujawnią się one dopiero po kilku latach. Poprawę stanu można jednak zauważyć już teraz, porównując np. stan młodzieży wyższych uczelni Krakowa w r. akademickim 1945/46 ze stanem w roku akad. 1946/47 i 1947/48.
LECZENIE W GRUŹLICY PŁUC 1. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA LECZNICZEGO W GRUŹLICY PŁUC. W postępowaniu leczniczym w gruźlicy płuc wychodzimy z 3 głównych założeń, mianowicie, że: 1. gruźlica płuc nie jest chorobą miejscową, lecz ogólną chorobą ustroju jedynie z główną siedzibą zmian w płucach; 2. gruźlica płuc jest zasadniczo samouleczalna; 3. wyleczenie jest tym łatwiejsze, im wcześniej rozpoczyna się leczenie. Uleczalności gruźlicy dowodzą: 1. spostrzeżenia całkowitego znikania pierwotnej zmiany gruźliczej ze zniknięciem także dodatniego odczynu Pirqueta; 2. ślady po przebytej pomyślnie gruźlicy płuc, znajdowane w zwłokach osób, które za życia nieraz nawet nie wiedziały o tym, że były zakażone gruźlicą. [więcej w: napęd psychoruchowy, napęd psychoruchowy na włosy, rodzinne rewolucje cda ]

Tags: , ,

No Responses to “LECZENIE W GRUŹLICY PŁUC.”

  1. Diana Says:

    U mnie pojawił się nie jeden włókniak

  2. Matylda Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do dietetycy warszawa[...]

  3. Matylda Says:

    leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

Powiązane tematy z artykułem: kraszewski biała podlaska napęd psychoruchowy rodzinne rewolucje cda