Aproseksja.

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

W niektórych cierpieniach, np. w neurastenii, może się zmniejszać trwałość uwagi bez równoczesnego wzmożenia jej przerzutności. Chorzy skarżą się wówczas na niemożność skupienia się choćby na krótką chwilę przy wysiłkach umysłowych, np. przy czytaniu. Jest to tzw. aprosexia. Objaw ten widuje się równocześnie u dzieci z upośledzoną drożnością jam nosowych, np. wskutek polipów. Dzieci te z tego powodu robią wrażenie znacznie mniej inteligentnych niż są rzeczywiście. Aproseksję spotyka się również przy niedosłuchu. Jeżeli Hem jest przewlekły nieżyt nosa lub nosogardzieli (tzw. aprosexia nasalis), to najskuteczniejsze leczenie polega na usunięciu podstawowego cierpienia. Odwrotnością patologicznego upośledzenia czynności dowolnego ześrodkowywania uwagi (aprosexia) jest tzw. hyperprosexia: uwagę wprawdzie łatwo daje się przyciągnąć, lecz zaraz znowu słabnie. Miana tego używa się również na oznaczenie roztargnienia przy zaprzątnięciu się jedną ideą do tego stopnia, że wszystkie inne nie docierają do świadomości. Nieuwaga tego typu nie musi być zjawiskiem patologicznym, gdyż zdarza się u ludzi fanatycznie oddanych jednej idei nadwartościowej.
SFERA WOLI, DĄŻEŃ I DZIAŁANIA. PRAWIDŁOWE ZJAWISKA W ZAKRESIE WOLI, DĄŻEŃ I DZIAŁANIA. W metafizyce spirytualistycznej dogmat wolności woli odgrywa podstawową rolę. Materializm mechanistyczny w ostrej polemice z tym dogmatem doszedł do drugiego, równie krańcowego stanowiska, mianowicie do przeczenia w ogóle istnieniu dowolnych czynności, dążeń i działań, które miałyby być tylko złudzeniem. Jeśli się stoi na stanowisku naukowo-przyrodniczym, to nie można przeczyć istnieniu zjawisk, które są faktem doświadczenia, dającym się codziennie sprawdzić. Działania człowieka mają swoje określone motywy i zmierzają ku określonym celom. Przez motywy, czyli pobudki, rozumiemy wszystko to, co człowieka pobudza do stawiania sobie i do urzeczywistniania pewnych celów. Tylko znając pobudki, które kierują człowiekiem, możemy zrozumieć sens jego dążeń i działań. [więcej w: usg poznan, moringa herbata, olx nowa dęba ]

Tags: , ,

No Responses to “Aproseksja.”

  1. Midnight Rider Says:

    wcale nie ma tych suplementów od groma

  2. Onion King Says:

    [..] Cytowany fragment: pomoc psychologiczna[...]

  3. Jigsaw Says:

    już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

Powiązane tematy z artykułem: moringa herbata olx nowa dęba usg poznan