WTÓRNE OBNIŻENIE LUB ZANIK NAPĘDU.

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W podnieceniu hebefrenicznym zauważyć można ponadto błaznowanie, wesołkowatość, zachowanie kpiarskie i bez dystansu. W psychozach schizofrenicznych, gdzie świadomość jest zachowana, mimo wszystko podniecenie psychoruchowe jest jak gdyby zamierzone. W psychozach przebiegających z zamąceniem świadomości podniecenie psychoruchowe może przybrać niekiedy, zwłaszcza w ciężkich stanach, postać bezładnego rzucania się (jactatio). Przy osłabieniu cielesnym mogą to być tylko bezsilne ruchy kończynami, usiłowania zerwania się, szczątki jakichś działań, ucieczka przed siebie itd. Takie reakcje wystąpić mogą w warunkach fizjologicznego afektu, np. pod wpływem strachu, szalonego bólu itd. Tutaj zaliczyć można również przypadki podniecenia psychoruchowego w melancholii (raptus melancholicus, melancholia agitata). Najniebezpieczniejsze bywa podniecenie psychoruchowe w stanach zamroczenia padaczkowego, alkoholowego (patologiczne upojenie), i o innej etiologii (np. amok). W stanach tych ma miejsce i napęd wzmożony, i zupełne odhamowanie, tak że rozróżnianie tych dwóch mechanizmów powstawania nie ma nawet teoretycznego znaczenia. WTÓRNE OBNIŻENIE LUB ZANIK NAPĘDU. Hipotetycznie zakłada się, że zasadniczo w stanach tych chodzi o nadmierne działanie hamulców. W praktyce nie da się stwierdzić, o ile porównawcze te określenia są słuszne. W patofizjologii Pawłowa pojęcie hamowania przeciwstawia się pojęciu pobudzenia. Te same pojęcia mają zastosowanie i w praktyce klinicznej. Powyżej mówiliśmy już o zahamowaniu i otamowaniu w stosunku do procesów myślowych. Pojęcia te mają bowiem zastosowanie do wszystkich czynności psychicznych. Najwybitniej przejawiają się jednak te zjawiska tam, gdzie chodzi o napęd psychoruchowy. Dzielimy te zjawiska na następujące podgrupy: a. Zahamowanie lub przyhamowanie. Zachodzi ono wówczas, gdy wszystkie ruchy są zwolnione, nawet do bezruchu przy pewnej trwałości tego stanu. Przyjmuje się przy tym, że nie chodzi tu koniecznie o pierwotne osłabienie lub zanik życia popędowego, które jest jakby silnikiem dążeń i działań, lecz że nie zmienione w poważniejszym stopniu życie popędowe nie może się przejawiać, gdyż przeciwstawiają się mu hamulce chorobliwe. [patrz też: leczenie za granicą bez ekuz, cel ćwiczeń oddechowych, kalkulator owulacji dziewczynka, olejowanie włosów ]

Tags: , , ,

No Responses to “WTÓRNE OBNIŻENIE LUB ZANIK NAPĘDU.”

 1. Nel Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ciemna czekolada[...]

 2. Wojciech Says:

  Poziom Ca we krwi nie ma związku z osteoporozą

 3. Kill Switch Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Ceny siłowni zewnętrznych[...]

 4. Drugstore Cowboy Says:

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

Powiązane tematy z artykułem: cel ćwiczeń oddechowych kalkulator owulacji dziewczynka leczenie za granicą bez ekuz okulista na nfz białystok