Potrzeby człowieka.

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W prawidłowych warunkach nie zdarza się, aby człowiek działał tylko pod wpływem przyczyn fizyko-chemicznych, bez udziału świadomości, która odgrywałaby rolę biernego widza, łudzącego się, że czegoś chce i pragnie, że do czegoś dąży i coś postanawia. Pierwotną pobudką działań jest potrzeba, a więc odczuwany przez nas brak czegoś. Mogą to być potrzeby materialne lub duchowe, czyli kulturalne. Dążenie do zaspokojenia potrzeby znajduje wyraz w popędzie lub w pragnieniu. Popęd jest nie uświadomionym jasno dążeniem do zaspokojenia potrzeby. Natomiast przez pragnienie rozumiemy uświadomione dążenie do określonego celu czy przedmiotu. Na to, aby wola człowieka doprowadziła do świadomych i celowych działań, trzeba, aby popędy przeistoczyły się w uświadomienie pragnienia. Człowiek może poprzestać na pragnieniach, które nie muszą, lecz mogą przemienić się w działania. Zależy to od postanowień (decisio), będących istotnym i bezpośrednim wyrazem działań dowolnych, tzn. kierowanych przez wolę. Ruchy, za pomocą których dokonujemy działań, mogą być albo mimowolne, albo dowolne. Do ruchów mimowolnych zaliczamy: 1) odruchy i automatyzmy; 2) ruchy ideomotoryczne powstające bez aktu woli, tj. postanowienia. Te ostatnie podzielić można na: a) ruchy instynktowne; b) ruchy naśladowcze mimowolne, np. zaraźliwe ziewanie, echomimia, tj. bezwiedne naśladowanie spostrzeganej u drugich mimiki, nabieranie cech wymowy właściwej środowisku, w którym się przebywa itd. Zjawiska te odgrywają dużą rolę w życiu tudzież mają znaczenie w psychopatologii pod postacią objawów takich, jak echolalia i echopraksja; c) ruchy zmechanizowane i zautomatyzowane. Już przy ruchach ideomotorycznych można zauważyć, że poprzedzają je zawsze pewne wyobrażenia, zasadniczo wyobrażenia ruchu. Ruchy te, następują w ślad za wyobrażeniami czy to spostrzegawczymi, czy odtwórczymi, przebiegają jednak bez udziału świadomości, bez kontroli uwagi i bez wysiłku woli. [podobne: usg poznan, moringa herbata, olx nowa dęba ]

Tags: , ,

No Responses to “Potrzeby człowieka.”

 1. Mr. 44 Says:

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

 2. Squatch Says:

  Article marked with the noticed of: seksuolog warszawa[...]

 3. Highlander Monk Says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

 4. Bianka Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leczenie kanałowe warszawa cennik[...]

 5. Mad Rascal Says:

  No i mnie w końcu dopadła nietolerancja laktozy

 6. The Dude Says:

  Article marked with the noticed of: tabletki[...]

 7. Mikołaj Says:

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

Powiązane tematy z artykułem: moringa herbata olx nowa dęba usg poznan