Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Aby zminimalizować stronniczość, korzystaliśmy z centralnego systemu losowania, a członkowie komitetu ds. Zdarzeń klinicznych nie byli świadomi zadań grupowych. Po drugie, nie uzyskaliśmy pomiarów hemodynamicznych ani oceny laboratoryjnych wskaźników stanu zapalnego innych niż ciśnienie krwi, tętno i poziomy białka C-reaktywnego, chociaż dane dotyczące tych zmiennych są dostępne z poprzednich badań.24-27 Po trzecie, nieco niższa śmiertelność w próba – około 40% w porównaniu z 42 do 48% w innych randomizowanych próbach i rejestrach – może sugerować, że w naszym badaniu uwzględniono wyższy odsetek pacjentów z łagodnym lub umiarkowanie ciężkim wstrząsem kardiogennym, czynnik, który może uniemożliwić uogólnienie wyników pacjentom z najcięższymi postaciami wstrząsu kardiogennego.1-4,28 Jednak na podstawie analizy post hoc nie stwierdzono korzyści śmiertelnych z kontrapulsacji wewnątrzaortalnej wśród pacjentów ze skurczowym ciśnieniem krwi poniżej 80 mm Hg. Po czwarte, biorąc pod uwagę ogólny wynik ujemny, nie możemy definitywnie wykluczyć błędu typu II; jednak niewielka absolutna różnica w śmiertelności wraz z brakiem korzyści w odniesieniu do drugorzędowych punktów końcowych sprawia, że klinicznie istotny pozytywny efekt jest mało prawdopodobny. Wreszcie, nie mamy jeszcze żadnych informacji na temat długoterminowych wyników. Ponieważ przeciwpulsacja wewnątrzaortalna została zastosowana na medianie trwającej zaledwie 3 dni, wydaje się mało prawdopodobne, aby jakikolwiek korzystny efekt był widoczny później niż 30 dni. Niemniej jednak kolejne oceny są planowane na 6 miesięcy i 12 miesięcy dla dalszego potwierdzenia 30-dniowych ustaleń. Podsumowując, przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną próbę wewnątrzdajnego wspomagania pompy balonowej u pacjentów z kardiogennym wstrząsem komplikującym zawał mięśnia sercowego, u którego planowano wczesną rewaskularyzację. Zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej w porównaniu z konwencjonalną terapią nie zmniejszyło śmiertelności 30-dniowej.
[przypisy: leczenie pijawkami cena, kamagra opis, napęd psychoruchowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Wewnątrzustne wsparcie balonowe dla zawału mięśnia sercowego z wstrząsem kardiogennym AD 9”

 1. Gracjan Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: pantomograf Gliwice[...]

 2. Mateusz Says:

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

 3. Mr. Wholesome Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu lekarz ginekolog poznań[...]

 4. Gustaw Says:

  Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

 5. Nadia Says:

  [..] Cytowany fragment: odzież ochronna[...]

 6. Juliusz Says:

  Może nieładnie tak krytykować, ale ten artykuł naprawdę jest tragiczny

Powiązane tematy z artykułem: kamagra opis leczenie pijawkami cena napęd psychoruchowy