Wspólne podejmowanie decyzji w celu poprawy opieki i obniżenia kosztów

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przepis na śpiący z ustawy o przystępnej cenie (ACA) zachęca do częstszego korzystania z procesu decyzyjnego w opiece zdrowotnej. W przypadku wielu sytuacji zdrowotnych, w których nie ma jednoznacznie lepszego przebiegu leczenia, wspólne podejmowanie decyzji może zapewnić lepsze dostosowanie opieki medycznej do preferencji i wartości pacjentów. Jednym ze sposobów wdrożenia tego podejścia jest stosowanie pomocnych w podejmowaniu decyzji pacjenta – materiałów pisemnych, filmów wideo lub interaktywnych prezentacji elektronicznych, mających na celu poinformowanie pacjentów i ich rodzin o możliwościach opieki; wyniki każdej opcji, w tym korzyści i możliwe skutki uboczne; umiejętności personelu służby zdrowia; i koszty. Wspólne podejmowanie decyzji może przynieść liczne korzyści dla pacjentów, klinicystów i systemu opieki zdrowotnej, w tym zwiększyć wiedzę pacjentów, mniej obaw o proces opieki, lepsze wyniki zdrowotne, zmniejszenie nieuzasadnionych różnic w opiece i kosztach oraz lepsze dostosowanie troska o wartości pacjentów. Jednak ponad dwa lata po uchwaleniu ACA niewiele zrobiono, aby promować wspólne podejmowanie decyzji. Uważamy, że Centra Medicare i Medicaid Services (CMS) powinny rozpocząć certyfikowanie i wdrażanie wspomagania decyzji pacjenta, dążąc do osiągnięcia trzech ważnych celów: promowania idealnego podejścia do podejmowania decyzji przez lekarzy-pacjentów, poprawy jakości decyzji medycznych i redukcji kosztów .
W raporcie 2001, Przekraczanie przepaści jakości, Instytut Medycyny zalecił przeprojektowanie procesów opieki zdrowotnej zgodnie z 10 zasadami, z których wiele podkreśla wspólne podejmowanie decyzji. Jedna reguła, na przykład, podkreśla znaczenie pacjenta jako źródła kontroli, przewidując system opieki zdrowotnej, który zachęca do wspólnego podejmowania decyzji i dostosowuje preferencje pacjentów.
Niestety, ten ideał jest dziś niespójnie realizowany. Opieka pacjenci otrzymują nie zawsze są zgodne z ich preferencjami. Na przykład w badaniu obejmującym ponad 1000 wizyt w urzędach, w których podjęto ponad 3500 decyzji medycznych, mniej niż 10% decyzji spełniało minimalne standardy w zakresie świadomego podejmowania decyzji.1 Podobnie badanie wykazało, że tylko 41% pacjentów z Medicare wierzyli, że ich leczenie odzwierciedla ich preferencje dotyczące opieki paliatywnej nad bardziej agresywnymi interwencjami.2
Istnieją również znaczne różnice w wykorzystaniu procedur, szczególnie w przypadku warunków wrażliwych na preferencje, co sugeruje, że pacjenci mogą otrzymywać opiekę dostosowaną nie do ich wartości i preferencji, ale do zachęt finansowych swoich lekarzy. Wśród pacjentów z Medicare w ponad 300 rejonach szpitalnych odsetek zabiegów wymiany stawów w przypadku przewlekłego zapalenia stawów biodrowych wahał się aż pięciokrotnie, a zastosowanie chirurgii w leczeniu bólu w dolnej części pleców różniło się niemal sześciokrotnie. Inne badania wykazały szeroką regionalną zmienność w leczeniu wczesnego stadium raka piersi i prostaty oraz w stosowaniu procedur kardiologicznych.
Sekcja 3506 ACA ma na celu ułatwienie wspólnego podejmowania decyzji. Przede wszystkim finansuje niezależny podmiot, który opracowałby oparte na konsensusie standardy i certyfikował pomoce decyzyjne dla pacjentów do wykorzystania przez federalne programy zdrowotne i inne zainteresowane strony
[patrz też: test na nietolerancję pokarmową z krwi, leczenie za granicą bez ekuz, kamagra opis ]

Tags: , ,

No Responses to “Wspólne podejmowanie decyzji w celu poprawy opieki i obniżenia kosztów”

 1. Alan Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: pogotowie dentystyczne Gliwice[...]

 2. Mr. Gadget Says:

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

 3. Bearded Angler Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Odszkodowanie za utratę zdrowia[...]

 4. Mia Says:

  Czytałem, że witamina c zażywana w zbyt dużej ilości wywołuje biegunkę.

Powiązane tematy z artykułem: kamagra opis leczenie za granicą bez ekuz test na nietolerancję pokarmową z krwi