Sanatoria.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Wydział Opieki Społecznej i Zdrowia Publicznego rozszerzył wskazania do wysyłania dzieci do prewentorium przez kierowanie następujących ich kategorii: 1. dzieci ze środowisk gruźliczych; 2. dzieci po przebytych naciekach okołoogniskowych, po wysiękowym zapaleniu opłucnej po rumieniu guzowatym; po wysiękach w miąższu płucnym, jeżeli od chwili wysiewu nie upłynęło 2-3 lat; 3. dzieci, u których systematycznym badaniem odczynów tuberkulinowych stwierdzono zakażenie się gruźlicą w ostatnich 2 latach; 4. w miarę możności dzieci, które przestały stykać się z chorym na gruźlicę wykrztuszającym prątki, zwłaszcza dziewczęta przed dojrzewaniem płciowym. Szkół na otwartym powietrzu było tylko 6 dla 308 dzieci. Według obliczenia Stanisława Popowskiego pożądana liczba miejsc w szkołach tego typu wynosiła około 15.000. Sanatoriów mieliśmy w r. 1920 – 18 z liczbą łóżek 1821, na 1 stycznia 1937 – 42 z liczbą łóżek 5.272, tak iż na 10.000 ludności przypadało mniej więcej 1,54 łóżka. Średni czas leczenia w sanatoriach w r. 1932 dla leczących się na koszt samorządów wynosił 84,2 dni, na koszt kas chorych – 48,4 dni, na koszt Pomocy lekarskiej dla urzędników państwowych – 55,8 dni, na koszt własny – 54,9. Wskutek kryzysu ekonomicznego w ostatnich latach nie wyzyskiwało się w należytym stopniu łóżek sanatoryjnych: w r. 1931 łóżko sanatoryjne było wolne średnio przez 89,1 dni, a w r. 1932 przez 128,5 dni, tzn. łóżko sanatoryjne było nie wyzyskiwane w ciągu roku przez przeszło 4 miesiące Sanatoria były rozrzucone nierównomiernie. Najwięcej ich było w Zakopanem i Otwocku. Próbę zastosowania pracy w sanatoriach społecznych podjął w Polsce pierwszy Tomasz Janiszewski. Wprowadził on pracę w sanatorium barakowym dla inwalidów wojennych w Prądniku Białym pod Krakowem w r. 1917. Praca polegała początkowo wyłącznie na zajęciach ogrodowych, wkrótce rozszerzono ją do stopnia przemysłu związanego z ogrodnictwem. Warsztatów innych rodzajów przemysłu z braku funduszów nie było. Sanatorium przetrwało do r. 1919, a wyniki lecznicze pracy przy codziennej kontroli lekarskiej okazały się dobre. Pomimo to sprawa warsztatów pracy w sanatoriach społecznych nie zapowiadała się u nas pomyślnie. Przeszkodą w jej zrealizowaniu był przede wszystkim krótki okres leczenia przysługujący chorym, ubezpieczonym lub leczonym na koszt Pomocy lekarskiej dla urzędników państwowych oraz opieki społecznej, a także różnorodność składu chorych, co by wymagało tworzenia licznych warsztatów i utrzymywania licznego personelu instruktorskiego, a więc i dużych funduszów. Toteż próbowano zatrudniać chorych w sanatoriach społecznych z bardziej jednolitym składem chorych. Próby te miały na celu głównie działanie psychiczne odgrywające dużą rolę w leczeniu chorych na gruźlicę. [podobne: odruch oksytocynowy, oddział detoksykacyjny, leczenie pijawkami cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Sanatoria.”

 1. Midnight Rambler Says:

  [..] Cytowany fragment: wkładki do butów do biegania[...]

 2. Old Regret Says:

  Milo sie czytalo

 3. Piotr Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: cukrzyca[...]

 4. Elena Says:

  Ja tam swoje wiem

 5. Aleks Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdjęcie zębów[...]

 6. Julia Says:

  Chory powinien leżeć na boku.

Powiązane tematy z artykułem: leczenie pijawkami cena oddział detoksykacyjny odruch oksytocynowy