Podstawowe cechy uwagi.

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zdarza się, że przy największym wysiłku nie potrafimy wytrwale uważać. Pojęcie dowolności uwagi jest więc względne, uwaga bowiem nigdy nie jest niezależna od pobudek, nie jest kapryśna, nieobliczalna. Jest ona do pewnego stopnia miarą siły woli. W badaniu właściwości psychicznych osobnika określenie podstawowych cech uwagi posiada duże znaczenie. Cechy te określa się zazwyczaj następująco:  a. Trwałość (tenacitas attentionis) uwagi. Jest ona trwała, jeżeli zdolna jest ześrodkować się na jednym przedmiocie w ciągu dłuższego czasu. Jej przeciwieństwem jest uwaga chwiejna. Psychologowie skłonni są często określać trwałość lub chwiejność uwagi według właściwości przedmiotu, na który uwaga jest skierowana. Zdolny mówca potrafi skupić na swoich słowach uwagę słuchaczy w ciągu długiego czasu. To samo audytorium będzie z roztargnieniem słuchało nudziarza. Tak pomyślany eksperyment służy właściwie nie do badania uwagi jako takiej, lecz do badania właściwości pewnych bodźców zewnętrznych. Jeżeli mówimy o cechach uwagi, to mamy na myśli naturę samej tej funkcji psychicznej, która podlega różnicom indywidualnym przy dostosowanych do danego wieku, poziomu wykształcenia i – caeteris paribus -niejako standardowych podnietach. Dziecko ma uwagę nietrwałą i chwiejną. Podobnie bywa w rozmaitych chorobach psychicznych. Metody badania uwagi są tym ściślejsze, im bardziej są nastawione na badanie uwagi jako funkcji psychicznej. b. Zakres uwagi mierzy się liczbą przedmiotów, które dadzą się objąć jednym aktem psychicznym. Uwaga jest jednokierunkowa, nie znaczy to jednak, by przedmiotem uwagi musiał być jeden punkt. Przeciwnie, co do genezy poznania jest przekonanie, że najpierw poznajemy całe struktury, a potem jej elementy. Przez zakres  uwagi rozumie się liczbę tych elementów, które zdolni jesteśmy objąć jednocześnie uwagą. Doświadczenia z tachistoskopem wykazują, że człowiek w prawidłowych warunkach zdolny jest objąć uwagą jednocześnie najwyżej 6 niezależnych od siebie elementów, najczęściej 4-5. Zakres uwagi waha się więc w granicach 4-6 elementów. Pojęcie elementu jest względne. Dla człowieka nie mającego wprawy w czytaniu, każda litera jest elementem. Dla człowieka biegłego w czytaniu elementem bywają nie litery, lecz całe słowa, tak że zakres uwagi może obejmować 3-4 krótkich wyrazów i więcej. Drogą systematycznych ćwiczeń można uzyskać znaczne nawet zwiększenie zakresu uwagi. [przypisy: stomatologia mikroskopowa łódź, odbudowa zęba koszt, test na nietolerancję pokarmową z krwi ]

Tags: , ,

No Responses to “Podstawowe cechy uwagi.”

  1. Dominika Says:

    Oczywiście poszłam po drugą opinię, żeby potwierdzić pierwszą

  2. Take Away Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sprzęt medyczny[...]

  3. Jakub Says:

    Profilaktyka to regularne badania

Powiązane tematy z artykułem: odbudowa zęba koszt stomatologia mikroskopowa łódź test na nietolerancję pokarmową z krwi